VERBETERING VAN HET FUNCTIONEREN VAN INDIVIDUELE MEDEWERKERS.

Goed personeelsbeleid is een van de belangrijkste pijlers van succesvolle organisaties. Daar waar prestaties achterblijven zijn extra begeleiding, training en scholing mogelijkheden om het functioneren van medewerkers te verbeteren. Indien gedane inspanningen onvoldoende resultaat opleveren kan een externe coach zorgen voor de gewenste performanceverbetering.

Naast kennis van mens, werk en coachingstechnieken maakt Rob Staa gebruik van astrologische kennis om het zelfinzicht van de medewerker ten aanzien van de coachvraag te vergroten. Coaching is ook een effectief instrument bij al dan niet gedwongen functiewijziging en ter ondersteuning van leidinggevenden bij organisatieverandering.

Klik hier en een afspraak over coaching is snel gemaakt.