ASTROLOGIE, INSTRUMENT VOOR BEDRIJFSVOERING.

Rob Staa is praktijkvoerend astroloog en aangesloten bij de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Bedrijfsleven en astrologie, gaat dat samen? Het antwoord op deze vraag is: ja. Net als een persoon heeft een organisatie een geboortemoment, bijvoorbeeld de datum van inschrijving in het handelsregister. Dit maakt het mogelijk astrologie te gebruiken als managementinstrument.

Uw organisatie zal de eerste niet zijn die astrologie inzet als instrument voor de bedrijfsvoering of persoonlijke ondersteuning.

De astrologie kan onder andere inzicht geven bij vraagstukken over:

  • leiderschap
  • imago van de organisatie
  • communicatie
  • personeelsbeleid
  • innovatie
  • fusie, samenwerking en partnerships
  • werving en selectie
  • functioneren van individuele medewerkers en teams
  • loopbaanontwikkeling.

Een voorbeeld. De organisatie ziet kansen voor haar product in een regio waar het bedrijf tot nu toe niet actief is. Besloten wordt hiervoor iemand aan te trekken. Deze persoon dient over pionier eigenschappen te beschikken. De twee beste kandidaten beschikken over een vergelijkbaar cv. Wat kan de astrologie hieraan toevoegen? Alleen al op basis van de geboortedatum kan gesteld worden dat de eerste kandidaat, geboren onder het teken Ram (actiegericht, maar mogelijk snel afgeleid), eerder zal passen op het opgestelde profiel dan de tweede kandidaat, die geboren is onder het teken Stier (behoudend, maar eerder een volhouder dan de andere kandidaat). Dit is uiteraard wat kort door de bocht geredeneerd, maar misschien wel veelzeggend? Het teken waaronder iemand geboren is zegt beslist niet alles en de astroloog zal meer weten te melden over de kandidaten.

Klik hier en een afspraak over astrologie voor uw organisatie is snel gemaakt.