ASTROLOGIE, EEN VEELZIJDIG INSTRUMENT.

Astrologie gaat over de samenhang tussen de mens of gebeurtenis op aarde en de planeten, zon en maan in de ruimte. Het beginpunt van de astrologie ligt ver voor het begin van onze jaartelling. Astrologische kennis is dus gebaseerd op eeuwenlange waarneming, toetsing en vastlegging. Dit is een voortdurend proces. Astrologie is een van de mogelijkheden dat ingezet kan worden om de zelfkennis te vergroten en inzicht te krijgen in voorliggende vraagstukken.

Tijdens een astrologisch consult *) wordt altijd gebruik gemaakt van de geboortehoroscoop. Om deze op te kunnen stellen zijn van belang de plaats, datum en tijd van geboorte. Een uittreksel uit het geboorteregister, op te vragen bij de gemeente waar je geboren bent, kan helpen de geboortetijd te weten.  Door de inzet van progressietechnieken kunnen tendensen voor de toekomst worden aangegeven.

*) Rob Staa is praktijkvoerend astroloog en aangesloten bij de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Workshops worden georganiseerd voor uiteenlopende onderwerpen, zoals:

  • Wat is astrologie en wat kan je er mee?
  • Actuele astrologische thema’s.

Klik hier voor informatie of een afspraak voor een consult of workshop.