VOOR MENS EN ORGANISATIE.

Optimaal presteren, dat willen we allemaal. Op momenten dat het anders is, gaan we bij onszelf te rade. Meestal komen we er dan wel uit en kunnen weer functioneren zoals gewenst. Als we met vragen blijven zitten, kan ondersteuning door derden ons helpen. Robert Staa astrologie en coaching richt zich op de ondersteuning van mensen en organisaties die het functioneren willen verbeteren. Hiertoe wordt kennis van astrologie en coaching ingebracht alsmede jarenlange ervaring als astroloog, organisatieadviseur, Human Resources consultant en coach.

Astrologie wordt ingezet als instrument voor:

  • vergroten van het zelfinzicht
  • individuele vragen
  • vragen van organisaties
  • coaching.

Coaching wordt ingezet voor:

  • verbetering van de prestaties van individuele medewerkers
  • verbetering van het functioneren van teams
  • verbetering van het functioneren van organisaties.

Klik hier en een afspraak is snel gemaakt.