BETER FUNCTIONEREN DOOR VERGROOT ZELFINZICHT.

Optimaal presteren, dat willen we allemaal. Op momenten dat het anders is, gaan we bij onszelf te rade. Meestal komen we er dan wel uit en kunnen weer functioneren zoals gewenst. Als we met vragen blijven zitten, kan ondersteuning door derden ons helpen. ROBERT STAA astrologie en coaching richt zich op de ondersteuning van mensen die hun functioneren willen verbeteren door vergroting van het zelfinzicht. Dit kan zijn in de vorm van:

  • een astrologisch consult (Rob Staa is praktijkvoerend astroloog, aangesloten bij de Astrologische Vakvereniging Nederland)
  • coaching.

Organisaties worden ondersteund bij:

  • verbetering van de prestaties van medewerkers en teams
  • vraagstukken op het gebied van human resources
  • de selectie van nieuwe medewerkers
  • het oplossen van conflicten
  • vraagstukken ten aanzien van fusie, overname en samenwerking

Klik HIER en een afspraak is snel gemaakt.